Kilka słów o projekcie

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu przy ul. Ułańskiej 2 realizuje projekt edukacyjny pod nazwą „Wysoka jakość kształcenia gwarancją sukcesu na rynku pracy” współfinansowany ze środków EFS w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe. Realizowany będzie do 31 sierpnia 2022 r., a jego wartość to 635 613,93 zł.

Cel projektu

Celem projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolnictwa zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zakłada on realizację działań polegających na podnoszeniu kompetencji i umiejętności, które są niezbędne na rynku pracy i poprawie zdolności do zatrudnienia, podnoszenia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego.

Realizacja projektu

W ramach projektu realizowane będą następujące działania.

1.    Utworzony zostanie kwalifikacyjny kurs zawodowy Krawiec, dzięki któremu osoby zainteresowane szyciem zdobędą w ciągu 1 roku kwalifikacje i tytuł zawodowy.

2. Dla uczestniczek kwalifikacyjnego kursu zawodowego Technik Usług Kosmetycznych szkoła przygotuje 6 dodatkowych kursów, które wzbogacą wiedzę i umiejętności kosmetyczek. Będą to:

 •    stylizacja paznokci, dłoni i stóp,
 •    laminacja rzęs,
 •    stylizacja rzęs,
 •    aerografia ombre – stylizacja płytki paznokciowej,
 •    henna pudrowa,
 •    manicure kombinowany.

3. W ramach projektu doskonalić kompetencje i podnosić kwalifikacje będą również nauczyciele ZSiPOWŁ. Cel będzie realizowany poprzez uczestnictwo w:

 • indywidualnym kursie konstrukcji odzieży,
 • kursach metodycznych,
 • kursach komputerowych,
 • studiach podyplomowych w zakresie kosmetologii,
 • studiach podyplomowych w zakresie kwalifikacji pedagogicznych,
 • odbycia stażu w zakresie kosmetologii.    

4. Projekt zakłada również stworzenie:

 • nowej pracowni krawieckiej,
 • pracowni komputerowo/językowej,
 • modernizację istniejącej pracowni komputerowej.

5. Urządzanie nowych pracowni poprzedzone będzie remont tych pomieszczeń.

Projekt realizowany będzie poprzez współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami działającymi w branży kosmetycznej i odzieżowej.

 Do kogo jest skierowany projekt

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego:

 • uczestniczek kwalifikacyjnego kursu zawodowego Krawiec,
 • uczestniczek kwalifikacyjnego kursu zawodowego Technik usług kosmetycznych,
 • nauczycieli ZSiPOWŁ w Łowiczu.

 Czy udział w projekcie jest płatny

Udział w projekcie jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona.

 Jak można wziąć udział w projekcie

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu zaprasza osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie do zapisywania się do szkoły bezpośrednio w sekretariacie przy ul. Ułańskiej 2 w Łowiczu lub poprzez formularz na stronie internetowej www.zespollowicz.pl  zakładce Rekrutacja.

Rekrutacja trwa do 25.08.2021 r.

 

ZAPRASZAMY DO SZKOŁY I DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!