Koszykarz-plecionkarz

Koszykarz-plecionkarz wykonuje przedmioty użytkowe oraz dekoracyjne z różnego rodzaju materiałów plecionkarskich, na przykład: wikliny, słomy, sznurka, rattanu, papieru itp. Są to przedmioty wykonywane ręcznie, o różnych rozmiarach i przeznaczeniu. W swojej pracy wykonuje wyroby, stosując gotowe wzory lub zajmuje się projektowaniem nowych wzorów. Wyroby koszykarsko-plecionkarskie cieszą się dużym zainteresowaniem. Plecionkarstwo to także profesja zaliczana do rzemiosł eksportowych.

Koszykarz-plecionkarz jest zawodem z dziedziny lekkiego przemysłu i rzemiosła. Wykonuje ręcznie przedmioty użytkowe oraz dekoracyjne z różnego rodzaju surowców roślinnych (sznurka, wikliny, słomy, bambusa, trzciny, rafii, rattanu, itp.). Są to przedmioty o różnej wielkości i o różnym zastosowaniu. Koszykarz­plecionkarz wykorzystuje tradycyjne wzory i sploty lub zupełnie nowe formy. Jego praca może mieć charakter odtwórczy (wykonywanie gotowych wzorów) lub twórczy (samodzielne opracowywanie wzorów).

Do zadań koszykarza-plecionkarza należą zapoznanie się z konstrukcją i wymiarami planowanego wyrobu, dobór odpowiedniego surowca i splotu, a także wybór i przygotowanie materiałów do połączenia z surowcem (np. drewnem, metalem, skórą, tkaniną). Koszykarz-plecionkarz przygotowuje surowiec przed rozpoczęciem pracy (np. moczy), przygotowuje szkielet, wyplata konstrukcję i poszczególne elementy danego przedmiotu, wykonuje (ręcznie lub za pomocą taśmiarki) taśmy do scalenia, łączy taśmami lub zszywa elementy konstrukcji oraz czyści, wykańcza, zabezpiecza i ozdabia gotowy wyrób.

Cechy wymagane w zawodzie koszykarza-plecionkarza to: wytrwałość, cierpliwość, dokładność, umiejętność pracy w warunkach monotonnych, spostrzegawczość, zdolność koncentracji, podzielność uwagi, wyobraźnia przestrzenna i zdolność do pracy w szybkim tempie. Potrzebne są uzdolnienia artystyczne, zwłaszcza plastyczne oraz techniczne. W przypadku pracy zespołowej nieodzowna jest umiejętność współdziałania,          a przy załatwianiu spraw z klientem – umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi.

Wymagana jest zręczność rąk i palców, zaś przydatna jest ogólna sprawność fizyczna w zakresie układów: krążenia, oddechowego, nerwowego, trawiennego, mięśniowego i kostno-stawowego.

Przydatne są dobra ostrość widzenia, prawidłowe: rozróżnianie barw i zakres pola widzenia, widzenie stereoskopowe, koordynacja wzrokowo-ruchowa, a także sprawność zmysłu dotyku oraz równowagi.

Przy prowadzeniu własnej działalności lub pracy chałupniczej ważne są dyscyplina i umiejętność organizacji własnej pracy.

Koszykarz – plecionkarz  może rozpocząć pracę u przedsiębiorcy w branży plecionkarsko-wikliniarskiej lub rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Nakład finansowy do rozpoczęcia działalności z tego zakresu nie jest zbyt wysoki.

Kształcenie odbywa się na bezpłatnym  kwalifikacyjnym kursie zawodowym trwającym 1,5 roku. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie absolwent otrzymuje tytuł koszykarza-plecionkarza.

Chcesz nauczyć się wyplatania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich?

Zawsze brakowało Ci czasu na własne pasje?

Zgłoś się do nas na BEZPŁATNY Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – zdobędziesz ciekawy zawód!

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do szkoły,
  • rozmowa kwalifikacyjna,
  • ukończone 18 lat,
  • w przypadku osoby niepełnoletniej ukończone 15 lat oraz zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i odbywania praktycznej nauki zawodu,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy).

Dyplomy zawodowe zdobyte w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu uznawane są przez wszystkie kraje Unii Europejskiej!!!

Zadaj pytanie

Zarezerwuj miejsce

Aby zarezerwować miejsce na danym kierunku uzupełnij dane osobowe, załącz wypełniony formularz oraz zapoznaj się z zasadami przetwarzania danych osobowych.