Koszykarz-plecionkarz

Chcesz nauczyć się wyplatania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich?
Zawsze brakowało Ci czasu na własne pasje?

Zgłoś się do nas na BEZPŁATNY Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – zdobędziesz ciekawy zawód!

Kim jest koszykarz-plecionkarz?

Koszykarz-plecionkarz wykonuje przedmioty użytkowe oraz dekoracyjne z różnego rodzaju materiałów plecionkarskich, na przykład: wikliny, słomy, sznurka, rattanu, papieru itp. Są to przedmioty wykonywane ręcznie, o różnych rozmiarach i przeznaczeniu. W swojej pracy wykonuje wyroby, stosując gotowe wzory lub samodzielnie je opracowuje do zamówienia klienta.

Kształcenie odbywa się na bezpłatnym  kwalifikacyjnym kursie zawodowym trwającym 1,5 roku. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie absolwent otrzymuje tytuł koszykarza-plecionkarza.

Nauczysz się m.in.:

– rozpoznawać surowce i materiały,

– przygotowywać je do produkcji,

– wykonywać i wykańczać wyroby z materiałów plecionkarskich,

– organizować pracę zgodnie z zasadami bhp.

Absolwent może rozpocząć pracę u przedsiębiorcy w branży plecionkarsko-wikliniarskiej lub rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Nakład finansowy do rozpoczęcia działalności z tego zakresu nie jest zbyt wysoki. Wyroby koszykarsko-plecionkarskie cieszą się dużym zainteresowaniem. Plecionkarstwo to także profesja zaliczana do rzemiosł eksportowych.

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:

  • podanie do szkoły,
  • rozmowa kwalifikacyjna,
  • ukończone 18 lat,
  • w przypadku osoby niepełnoletniej ukończone 15 lat oraz zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy
    o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i odbywania praktycznej nauki zawodu,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy).

Dyplomy zawodowe zdobyte w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu uznawane są przez wszystkie kraje Unii Europejskiej!!!

Zadaj pytanie

Zarezerwuj miejsce

Aby zarezerwować miejsce na danym kierunku uzupełnij dane osobowe, załącz wypełniony formularz oraz zapoznaj się z zasadami przetwarzania danych osobowych.