Opiekun medyczny

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokajać jej podstawowe potrzeby życiowe.

Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.

W 2021 roku zawód opiekuna medycznego zyskał nowe kompetencje:

  • prowadzenie ćwiczeń fizjoterapeutycznych w oparciu o metodę Hoppe`a,
  • pobieranie krwi,
  • podawanie leków w formie iniekcji podskórnej.

Od 26 marca 2024 r. weszła w życie ustawa regulująca 15 zawodów medycznych.

Zawód opiekuna medycznego należy do zawodów medycznych.

Miesięczne zasadnicze wynagrodzenie w objętym nową ustawą zawodzie medycznym w podmiocie leczniczym od 1 lipca 2024 r. nie może być niższe niż 6153,71 zł brutto  (4525 zł netto). Do stawki zasadniczej dolicza się różne  dodatki np. za pracę zmianową, stażowe i inne możliwe.

Kształcenie odbywa się w formie szkolnej stacjonarnej w 1,5-rocznym cyklu kształcenia.

Absolwenci szkoły uzyskują tytuł zawodowy – opiekuna medycznego – umożliwiający podjęcie pracy i dalsze doskonalenie zawodowe.

Uczniowie odbywają praktyki zawodowe: w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej (oddziały szpitalne), w zawodach opiekuńczo-leczniczych, w placówkach pomocy społecznej.

Opiekun medyczny może pracować w:
– publicznych i prywatnych szpitalach,
– hospicjach,
– domach opieki społecznej, domach spokojnej starości,
– placówkach opieki paliatywnej.

Może również pracować samodzielnie jako osoba wynajmowana do pomocy przy osobach niesamodzielnych.

Wybierz zawód z przyszłością. Może służyć również Tobie, Innym, Rodzinie!

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do szkoły,
  • rozmowa kwalifikacyjna,
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i odbywania praktycznej nauki zawodu,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy).

Dyplomy zawodowe zdobyte w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu uznawane są przez wszystkie kraje Unii Europejskiej!!!

Zadaj pytanie

Zarezerwuj miejsce

Aby zarezerwować miejsce na danym kierunku uzupełnij dane osobowe, załącz wypełniony formularz oraz zapoznaj się z zasadami przetwarzania danych osobowych.