Pszczelarz, Technik Pszczelarz

Chcesz nauczyć się pozyskiwać miód?
Interesują Cię zdrowe, naturalne produkty spożywcze?

Zgłoś się do nas na BEZPŁATNY Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – zdobędziesz ciekawy zawód!

Kim jest pszczelarz?

Pszczelarz – osoba zajmująca się pracą w pasiece lub barci, przy pszczołach.

Kształcenie odbywa się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych:

ROL.03 – prowadzenie produkcji pszczelarskiej,

ROL.09 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej.

Nauczysz się:

– zakładania i prowadzenia pasieki,

– kierowania rozwojem rodzin pasiecznych w sezonie,

– rozróżniania ras pszczół,

– prowadzenia produkcji miodu,

– pozyskiwać miód, pyłki, wosk, mleczka, propolis, pierzgi, jad pszczeli,

– doboru roślin do warunków klimatyczno- glebowych i ekonomicznych danego regionu,

– oceniać jakość produktów pszczelich,

– przetwarzać produkty pszczele,

– organizowania i prowadzenia gospodarstwa pasiecznego,

– organizowania i prowadzenia upraw roślin,

– przetwarzania i konfekcjonowania produktów roślinnych,

– prowadzenia sprzedaży produktów pszczelarskich,

– organizowania bezpiecznej pracy w pasiece,

– udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Uczestnik kursu, który zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie uzyska jednocześnie KWALIFIKACJE ROLNICZE.

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:

  • podanie do szkoły,
  • rozmowa kwalifikacyjna,
  • ukończone 18 lat,
  • w przypadku osoby niepełnoletniej ukończone 15 lat oraz zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania i odbywania praktycznej nauki zawodu,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy).

Dyplomy zawodowe zdobyte w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu uznawane są przez wszystkie kraje Unii Europejskiej!!!

Zadaj pytanie

Zarezerwuj miejsce

Aby zarezerwować miejsce na danym kierunku uzupełnij dane osobowe, załącz wypełniony formularz oraz zapoznaj się z zasadami przetwarzania danych osobowych.