Rękodzielnik wyrobów włókienniczych

Rękodzielnik wyrobów włókienniczych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOD.08.

Nauka obejmuje wytwarzanie, konserwację i renowację rękodzielniczych wyrobów włókienniczych: przygotowywanie surowców i półproduktów do wytwarzania rękodzielniczych wyrobów włókienniczych; obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych do ręcznego wytwarzania wyrobów włókienniczych; wytwarzanie i wykończanie rękodzielniczych wyrobów włókienniczych; wykonywanie prac związanych z konserwacją i renowacją włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.

Wyroby haftowane cieszą się coraz większym zainteresowaniem nabywców.

Rękodzielnik wyrobów włókienniczych m.in.:

– rozpoznaje rodzaje nitek stosowanych w rękodzielniczych wyrobach włókienniczych,

– rozpoznaje rodzaje wyrobów tkanych i haftowanych,

– określa wpływ składu surowcowego na jakość wyrobów tkanych i haftowanych oraz warunki ich przechowywania,

– określa właściwości użytkowe tkanin i haftów,

– rozróżnia rodzaje haftów i splotów tkackich,

– wykonuje rysunki splotów tkackich zasadniczych oraz splotów pochodnych od zasadniczych,

– sporządza projekty plastyczne tkanych i haftowanych wyrobów rękodzielniczych,

– dobiera surowce do wykonywania tkanych i haftowanych wyrobów rękodzielniczych,

– dobiera techniki wykonywania tkanych i haftowanych wyrobów rękodzielniczych,

– przygotowuje krosna oraz artykuły pomocnicze do wykonywania tkanin,

– dobiera narzędzia i artykuły pomocnicze do haftowania,

– wykonuje i wykańcza tkane oraz haftowane wyroby rękodzielnicze,

– ocenia jakość tkanych i haftowanych wyrobów rękodzielniczych,

– wykonuje prace związane z konserwacją narzędzi i urządzeń stosowanych do ręcznego wytwarzania wyrobów tkanych i haftowanych,

– sporządza kalkulacje kosztów wytwarzania tkanych i haftowanych wyrobów rękodzielniczych.

Absolwent tego zawodu może podejmować samodzielną działalność gospodarczą lub pracę w zakładach rzemieślniczych, muzealnych i konserwatorskich pracowniach tkanin, w pracowniach artystów plastyków. Kierunek jest idealny dla osób chcących pracować w spokojnej, miłej atmosferze i rozwijać swoją kreatywność artystyczną, doskonalić zdolności manualne.

Kształcenie odbywa się na bezpłatnym rocznym kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie absolwent otrzymuje tytuł rękodzielnika wyrobów włókienniczych.

Nauczysz się:

– przygotowywania surowców i półproduktów do wytwarzania rękodzielniczych wyrobów włókienniczych,

– obsługiwania maszyn i urządzeń do ręcznego wytwarzania wyrobów,

– wytwarzania i wykańczania rękodzielniczych wyrobów włókienniczych,

– wykonywania prac związanych z konserwacją i renowacją włókienniczych wyrobów dekoracyjnych,

– organizowania bezpiecznego stanowiska pracy zgodnie z zasadami bhp.

Chcesz sam tworzyć haftowane wzory?
Chcesz zrobić niespodziankę swoim znajomym?

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:

  • podanie do szkoły,
  • rozmowa kwalifikacyjna,
  • ukończone 18 lat,
  • w przypadku osoby niepełnoletniej ukończone 15 lat oraz zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy
    o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i odbywania praktycznej nauki zawodu,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy).

Dyplomy zawodowe zdobyte w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu uznawane są przez wszystkie kraje Unii Europejskiej!!!

Zadaj pytanie

Zarezerwuj miejsce

Aby zarezerwować miejsce na danym kierunku uzupełnij dane osobowe, załącz wypełniony formularz oraz zapoznaj się z zasadami przetwarzania danych osobowych.