Rękodzielnik wyrobów włókienniczych

Chcesz sam tworzyć haftowane wzory?
Chcesz zrobić niespodziankę swoim znajomym?

Zgłoś się do nas na BEZPŁATNY Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – zdobędziesz ciekawy zawód!

Kształcenie odbywa się na bezpłatnym rocznym kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie absolwent otrzymuje tytuł rękodzielnika wyrobów włókienniczych.

Nauczysz się:

– przygotowywania surowców i półproduktów do wytwarzania rękodzielniczych wyrobów włókienniczych,

– obsługiwania maszyn i urządzeń do ręcznego wytwarzania wyrobów,

– wytwarzania i wykańczania rękodzielniczych wyrobów włókienniczych,

– wykonywania prac związanych z konserwacją i renowacją włókienniczych wyrobów dekoracyjnych,

– organizowania bezpiecznego stanowiska pracy zgodnie z zasadami bhp.

Wyroby haftowane cieszą się coraz większym zainteresowaniem nabywców. Absolwent może rozpocząć pracę u przedsiębiorcy w branży rękodzielniczej lub rozpocząć własną działalność rękodzielniczą.

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:

  • podanie do szkoły,
  • rozmowa kwalifikacyjna,
  • ukończone 18 lat,
  • w przypadku osoby niepełnoletniej ukończone 15 lat oraz zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy
    o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i odbywania praktycznej nauki zawodu,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy).
Dyplomy zawodowe zdobyte w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu uznawane są przez wszystkie kraje Unii Europejskiej!!!

Zadaj pytanie

Zarezerwuj miejsce

Aby zarezerwować miejsce na danym kierunku uzupełnij dane osobowe, załącz wypełniony formularz oraz zapoznaj się z zasadami przetwarzania danych osobowych.