Technik farmaceutyczny

Marzysz o pracy w aptece?

Chcesz sporządzać leki recepturowe w nowoczesnej pracowni?

Interesujesz się ziołami leczniczymi?

Jeśli tak – wybierz naszą szkołę i zyskaj zawód z przyszłością!

Technik farmaceutyczny to osoba, która zajmuje się dystrybucją leków i materiałów medycznych, przygotowaniem leków recepturowych, przygotowaniem i analizą leków w przemyśle farmaceutycznym i zielarskim.

Kształcenie odbywa się w formie dziennej w 2,5-letniej szkole policealnej na podbudowie szkoły średniej. Absolwenci szkoły uzyskują tytuł zawodowy – technik farmaceutyczny – umożliwiający podjęcie pracy i dalsze doskonalenie zawodowe.

Absolwent szkoły może podejmować pracę w:
– aptekach ogólnodostępnych typu A,
– aptekach szpitalnych,
– sklepach zielarsko-medycznych i zielarsko-drogeryjnych,
– hurtowniach farmaceutycznych,
– przemyśle farmaceutycznym,
– laboratoriach galenowych, naukowo-badawczych,
– toksykologicznych stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
Może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:

  • podanie do szkoły,
  • rozmowa kwalifikacyjna,
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy
    o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i odbywania praktycznej nauki zawodu,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy).

Dyplomy zawodowe zdobyte w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu uznawane są przez wszystkie kraje Unii Europejskiej!!!

Zadaj pytanie

Zarezerwuj miejsce

Aby zarezerwować miejsce na danym kierunku uzupełnij dane osobowe, załącz wypełniony formularz oraz zapoznaj się z zasadami przetwarzania danych osobowych.