Technik masażysta

Masażysta – osoba, która wykonuje masaż leczniczy, rehabilitacyjny, sportowy, kosmetyczny, zgodnie z wymogami wiedzy medycznej; ręcznie; za pomocą strumienia wody lub urządzeń mechanicznych, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających. Kształcenie odbywa się w formie dziennej w dwuletniej szkole policealnej na podbudowie szkoły średniej. Absolwenci szkoły uzyskują tytuł zawodowy – technik masażysta – umożliwiający podjęcie pracy i dalsze doskonalenia zawodowe.

Absolwent szkoły może podejmować pracę w:

 • zespołach
 • rehabilitacyjnych szpitali i klinik,
 • zespołach rehabilitacyjnych przychodni i uzdrowisk,
 • gabinetach odnowy biologicznej,
 • gabinetach kosmetycznych,
 • klubach sportowych.
 • Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:

 • podanie do szkoły,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy
  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i odbywania praktycznej nauki zawodu,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy).
Dyplomy zawodowe zdobyte w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu uznawane są przez wszystkie kraje Unii Europejskiej!!!

Zadaj pytanie

Zarezerwuj miejsce

Aby zarezerwować miejsce na danym kierunku uzupełnij dane osobowe, załącz wypełniony formularz oraz zapoznaj się z zasadami przetwarzania danych osobowych.