Technik stylista

Zgłoś się do nas na BEZPŁATNY Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – zdobędziesz ciekawy zawód!

Kształcenie odbywa się na bezpłatnym kwalifikacyjnym kursie zawodowym:
MOD.15 – Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku

Kim jest technik stylista?
To osoba, która ukończyła kierunek krawiec i kontynuuje naukę
na kierunku stylista.

Dlaczego otwieramy nowy kierunek kształcenia?
Bo rozwoju ciągle nam mało, a tak na poważnie, to zawód ten jest
odpowiedzią na znaczący deficyt wykwalifikowanej kadry o inter-
dyscyplinarnych umiejętnościach w branży przemysłu mody.

Stylista to inaczej doradca, kreator wizerunku.
Zawód technik stylista łączy umiejętności z zakresu odzieżo-
wnictwa, fryzjerstwa i wizażu.
Stylista wykorzystuje umiejętności projektowania i wykonywania
kolekcji wyrobów odzieżowych, wiedzę z zakresu doboru barw
kolorystycznych, fryzur i makijażu.

W branży stylisty bardzo ważną rzeczą jest wiedza i umieję-
tność tworzenia, wykonywania kreacji, zgodnie z życzeniem
klienta. Zawód ten odpowiada na potrzebę klienta bycia
atrakcyjnym i zadbanym, poprzez wykreowanie jego nowego
wizerunku.

Technik stylista to mistrz tworzenia wizerunku klienta.

Jakie umiejętności zdobędziesz?
· projektowania i stylizacji ubiorów,
· wykonywania modeli wyrobów odzieżowych,
· tworzenia własnych kolekcji,
· rozpoznawania instrumentów promocji na rynku mody,
· kreowania nowego wizerunku klienta,
· doradzania w zakresie makijażu, fryzury,
· przeprowadzania metamorfozy,
· prowadzenia własnej działalności w zakresie stylizacji
i kreacji wizerunku.

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:

  • podanie do szkoły,
  • rozmowa kwalifikacyjna,
  • ukończone 18 lat,
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i odbywania praktycznej nauki zawodu,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy).

Dyplomy zawodowe zdobyte w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu uznawane są przez wszystkie kraje Unii Europejskiej!!!