Technik usług kosmetycznych

Technik usług kosmetycznych – absolwent będzie przygotowany do wykonywania zabiegów kosmetycznych:

 • przeprowadzenia diagnozy kosmetycznej;
 • wykonywania zabiegów pielęgnacji i upiększających;
 • udzielania porad kosmetycznych;
 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Uprawnienia do pracy jako kosmetyczka otwierają drzwi do gabinetów kosmetycznych, gabinetów odnowy biologicznej, firm kosmetycznych, centrów SPA i wielu innych. Może  prowadzić własny gabinet kosmetyczny.

Absolwenci szkoły uzyskują tytuł zawodowy – technik usług kosmetycznych – umożliwiający podjęcie pracy i dalsze doskonalenie zawodowe.

Wymagania psychologiczne:
umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, życzliwość okazywana wszystkim klientom, umiejętność postępowania z ludźmi oraz zdolność przekonywania ich do zmian ich nawyków, dokładność i skrupulatność. Kosmetyczka powinna być osobą pogodną, o łagodnym usposobieniu, aby kojąco wpływać na klientów. Kosmetyczkę powinna cechować cierpliwość i umiejętność skupienia się podczas wykonywania często powtarzających się czynności. Samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji.

Istotną jest w tym zawodzie wysoka sprawność manualna. Zręczne ręce i palce stanowią podstawę dobrego wykonywania zadań i czynności. Pomocną jest również dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, czyli współdziałanie narządu wzroku i ruchu, pozwalające na precyzyjne posługiwanie się różnymi przyrządami.

Do obowiązków kosmetyczki należy ponadto stałe dokształcanie się i zdobywanie nowej wiedzy z zakresu kosmetyki, toteż powinna ona uczestniczyć w sympozjach kosmetologicznych oraz kongresach estetyki, na których uzyskać może nowe wiadomości z zakresu psychologii i marketingu. Nie wystarczą bowiem w tym zawodzie wysokie kwalifikacje, trzeba też posiadać umiejętność ich sprzedania i utrzymania stałych klientów.

Wymagania fizyczne i zdrowotne
Wśród cech fizycznych gwarantujących powodzenie w pracy wymienić należy dużą sprawność narządu wzroku, układu kostno-stawowego oraz zmysłu dotyku. Ostrość wzroku ma kolosalne znaczenie przy rozpoznawaniu rodzaju cery i chorób skóry. Czucie dotykowe jest niezwykle przydatne przy wykonywaniu masażu z zastosowaniem zmiennego natężenia ucisku. Sprawność układu kostno-stawowego jest ważna ze względu na konieczność wykonywania szeregu zabiegów w pozycji stojącej lub też wymuszonej niewygodnej pozycji.

Pracy kosmetyczki nie powinny podejmować osoby skłonne do alergii oraz posiadające kłopoty z kręgosłupem.
Nowoczesna, szeroko pojęta kosmetyka ma związek z wieloma działami medycyny: higieną, epidemiologią, dermatologią, alergologią, chirurgią estetyczną, fizykoterapią, endokrynologią, onkologią, dietetyką, psychologią, ziołolecznictwem.

Marzysz o tym, żeby zostać kosmetyczką?

Lubisz dbać o swój wygląd?

Chcesz nauczyć się profesjonalnie wykonywać makijaż, manicure, pedicure?

Jeśli tak – wybierz naszą szkołę i zyskaj zawód z przyszłością!

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy
  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i odbywania praktycznej nauki zawodu,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy).

Dyplomy zawodowe zdobyte w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu uznawane są przez wszystkie kraje Unii Europejskiej!!!

Zadaj pytanie

Zarezerwuj miejsce

Aby zarezerwować miejsce na danym kierunku uzupełnij dane osobowe, załącz wypełniony formularz oraz zapoznaj się z zasadami przetwarzania danych osobowych.