Zamówienia publiczne

Łowicz, 01 grudnia 2021 r.

Od soboty 04 grudnia br. ruszają kursy kosmetyczne w ramach projektu unijnego „Wysoka jakość kształcenia gwarancją sukcesu na rynku pracy”. W zajęciach wezmą udział uczestniczki Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego FRK.04 wykonywanie zabiegów kosmetycznych. Po analizie złożonych ofert część I „Oprawę oka” realizować będzie firma PS Lashes z Głowna, a część II „Paznokcie, dłonie, stopy” Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie. Rozstrzygnięcie zostano opublikowane Biuletynie Informacji Publicznej – https://zespollowicz.bip.gov.pl/zakup-uslug-szkoleniowych-kursow-kosmetycznych-22-11-2021/zakup-uslug-szkoleniowych-kursow-kosmetycznych-22-11-2021.html

Łowicz, 22 listopada 2021 r.

W dniu dzisiejszym ponownie ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych – kursów kosmetycznych. Specyfikację można pobrać pod wskazanym linkiem – https://zespollowicz.bip.gov.pl/zakup-uslug-szkoleniowych-kursow-kosmetycznych-22-11-2021/zakup-uslug-szkoleniowych-kursow-kosmetycznych-22-11-2021.html


Łowicz, dnia 19 listopada 2021 r.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu unieważnia zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług szkoleniowych – kursów kosmetycznych – https://zespollowicz.bip.gov.pl/zakup-uslug-szkoleniowych-kursow-kosmetycznych/zakup-uslug-szkoleniowych-kursow-kosmetycznych.html

Łowicz, 09 listopada 2021 r.

W dniu dzisiejszym zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych – kursów kosmetycznych. Specyfikację można pobrać pod wskazanym linkiem – https://zespollowicz.bip.gov.pl/zakup-uslug-szkoleniowych-kursow-kosmetycznych/zakup-uslug-szkoleniowych-kursow-kosmetycznych.html

Łowicz, 24 września 2021 r.

W dniu dzisiejszym opublikowany został wybór Wykonawcy w Zapytaniu ofertowym „Zakup maszyn i sprzętu krawieckiego”

https://zespollowicz.bip.gov.pl/dostawa-maszyn-i-sprzetu-krawieckiego/zapytanie-ofertowe-maszyny-i-sprzet-krawiecki.html

Łowicz, 09 września 2021 r.

W dniu dzisiejszym zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na dostawę maszyn i sprzętu krawieckiego  stanowiącego wyposażenie pracowni krawieckiej. Specyfikację można pobrać pod wskazanym linkiem – https://zespollowicz.bip.gov.pl/dostawa-maszyn-i-sprzetu-krawieckiego/zapytanie-ofertowe-maszyny-i-sprzet-krawiecki.html

 Łowicz, 02 sierpnia 2021 r.

W dniu dzisiejszym pod adresem  https://zespollowicz.bip.gov.pl/zakup-komputerow-i-sprzetu-komputerowego/wybor-wykonawcy.html opublikowany został wybór Wykonawcy w zapytaniu ofertowym „Zakup komputerów i sprzętu komputerowego”.

Łowicz, 23 lipca 2021 r.

W dniu dzisiejszym pod adresem https://zespollowicz.bip.gov.pl/zakup-komputerow-i-sprzetu-komputerowego/pytania-i-odpowiedzi.html zostało opublikowane zestawienie ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Łowicz, 16 lipca 2021 r.

W dniu dzisiejszym pod adresem https://zespollowicz.bip.gov.pl/zakup-komputerow-i-sprzetu-komputerowego/ zostały udzielone odpowiedzi na pytania i zamieszczone załączniki  dotyczące zapytania ofertowego.

Łowicz, 12 lipca 2021 r.

W dniu dzisiejszym zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na dostawę komputerów i sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie pracowni językowo/komputerowej, pracowni komputerowej, pracowni włókienniczej. Specyfikację można pobrać pod wskazanym linkiem – https://zespollowicz.bip.gov.pl/zakup-komputerow-i-sprzetu-komputerowego/zapytanie-ofertowe-ogloszenie-o-zakupie-komputerow-i-sprzetu-komputerowego.html