Projekt BEELIEVE – European Centres of Vacational Excellence in Apiculture

W naszej szkole realizowany jest międzynarodowy projekt BEELIEVE – European Centres of Vacational Excellence in ApicultureEuropejskie centra doskonałości zawodowej w pszczelarstwie”, w ramach programu Erasmus Plus, finansowanego z budżetu Unii Europejskiej. Uczestniczą w nim instytucje i podmioty z Grecji, Włoch, Polski, Słowenii, Bułgarii. Głównym koordynatorem projektu jest grecki Uniwersytet ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS w Salonikach, natomiast Partnerami z Polski oprócz naszej szkoły są: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Łódzkiej, firma Eko Elektra.

Projekt trwał będzie 4 lata: od 03.2024 r. do 02.2028 r.

Wartość dofinansowania dla ZSIPOWŁ: 146 931 EURO.

Szczegóły projektu – kliknij w link

Dnia 16 kwietnia br. wspólnie z przedstawicielami Partnerów projektu – Stowarzyszeniem Pszczelarzy Ziemi Łódzkiej oraz firmy Eko Elektra dyskutowaliśmy na temat realizacji projektu oraz aktualnego stanu i zagrożeń współczesnego pszczelarstwa. Następne spotkanie planowane jest w maju br.