Zamówienia publiczne/zapytania ofertowe

__________________________________________________________

Łowicz, 07 listopada 2022 r.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac budowlanych w ramach „Modernizacji pomieszczeń 9, 27, 29, 33, 37, 39 ZSIPOWŁ w Łowiczu”.

Szczegóły dotyczące zaproszenia znajdują się w pliku:

Termin składania ofert upływa 18 listopada 2022 r. o godz. 14.00. Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Woj. Łódzkiego w Łowiczu ul. Ułańska 2.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20 listopada 2022 r.

__________________________________________________________

Łowicz, dnia 24 listopada 2022 r.

Zapytanie ofertowe na zakup komputerów i sprzętu komputerowego

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu zamieszcza zapytanie ofertowe – ogłoszenie na zakup komputerów i sprzętu komputerowego w ramach projektu: „Lepsza praktyka – lepszy start – modernizacja pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu.

__________________________________________________________

Łowicz, dnia 5 grudnia 2022 r.

Zapytanie ofertowe na zakup komputerów i sprzętu komputerowego

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu zamieszcza drugie zapytanie ofertowe – ogłoszenie na zakup komputerów i sprzętu komputerowego w ramach projektu: „Lepsza praktyka – lepszy start – modernizacja pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu:

__________________________________________________________

Łowicz, 03 stycznia 2023 r.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac budowlanych w ramach „Modernizacji pomieszczeń 13, 225-226 ZSIPOWŁ w Łowiczu”.

Szczegóły dotyczące zaproszenia znajdują się w pliku:

Termin składania ofert upływa 11 stycznia 2023 r. o godz. 14.00. Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Woj. Łódzkiego w Łowiczu ul. Ułańska 2.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11 stycznia 2023 r.

__________________________________________________________

Łowicz, dnia 13 marca 2023 r.

Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych fryzjersko-kosmetycznych

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu zamieszcza zapytanie ofertowe – ogłoszenie na zakup pomocy dydaktycznych fryzjersko-kosmetycznych w ramach projektu: „Lepsza praktyka – lepszy start – modernizacja pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu:

________________________________________________________________________

Łowicz, dnia 18 lipca 2023 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę szaf metalowych oraz foteli biurowych i mat z poliwęglanu

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu zamieszcza zapytanie ofertowe – ogłoszenie na dostawę szaf metalowych oraz foteli i mat biurowych i mat z poliwęglanu w ramach projektu: „Lepsza praktyka – lepszy start – modernizacja pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu:

_______________________________________________________________________________________

Łowicz, dnia 04 sierpnia 2023 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę i instalację sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych w ramach projektu: „Lepsza praktyka – lepszy start – modernizacja pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu:

_____________________________________________________________________________________

Łowicz, dnia 04 sierpnia 2023 r.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu zamieszcza zapytanie ofertowe – ogłoszenie na dostawę biurek i rolet wewnętrznych w ramach projektu: „Lepsza praktyka – lepszy start – modernizacja pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu:

_______________________________________________________________________________________

Łowicz, dnia 04 sierpnia 2023 r.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu zamieszcza zapytanie ofertowe – ogłoszenie na dostawę dziurkarki w ramach projektu: „Lepsza praktyka – lepszy start – modernizacja pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu: